Đại lý

Công ty TNHH một thành viên: Çititalia S.r.l.

Văn phòng đăng ký: Via Libertà, 93 – 90143 Palermo
Nhà máy sản xuất: Khu công nghiệp F.do La Zona – 90039 Villabate (PA)
ĐT: 0916141680 – Fax 091493330
Mã số thuế: 04895670828
E-mail: posta@cititalia.com
Website: www.supereco.it

Gọi ngay